18. března 2019 Svátek má Eduard

Fakulta Informačních Technologií


Fakulta informačních technologií (FIT) VUT v Brně byla založena 1.1.2002 na základě Ústavu informatiky a výpočetní techniky Fakulty elektrotechniky a informatiky Vysokého učení technického v Brně. Ústav informatiky a výpočetní techniky (UIVT) byl ustaven v roce 1964 a měl dlouholetou tradici výuky výpočetní techniky a informatiky v rámci bývalé Fakulty elektrotechnické a později Fakulty elektrotechniky a informatiky (FEI) VUT v Brně.
FITko
Areál FIT VUT Božetěchova - starý klášter
E104
Posluchárna E104
E112
Posluchárna E112 - přednáška IFJ
E112
Posluchárna E112 - přednáška IFJ
FIT